Servicii pentru romanii din strainatate

Pentru cetatenii romani din strainatate ofer servicii de transcriere in Romania sau Italia a: actului de nastere, casatorie sau divort! Servicii rapide de legalizare cu apostila sau supra-legalizare (pentru tarile care nu au aderat la Conventia de la Haga)! Declaratii de valoare pentru romanii care doresc sa obtina dreptul de libera practica in Italia! Obtinere acte de studii, adeverinte, certificate, vizari inspectorate in vederea echivalarii studiilor in strainatate! Obtinere caziere, adeverinte de venit, acte de studii si orice alt tip de documente!

Pentru o oferta gratuita si rapida, trimiteti un email in care precizati nevoile dvs. si, eventual, anexati acte la dispozitie!